• 0850000000
  • info@aleaf.com

Hakkımızda/About us

Hakkımızda/About us

HAKKIMIZDA/About us

A LEAF ASSOCIATION, insan eliyle ya da doğal felaketler sonucu meydana gelmiş afetlerden etkilenen birey ya da toplulukların temel ihtiyaçlara erişimlerini sağlamak amacıyla genç bir grup tarafından kurulmuş bir insani yardım Sivil Toplum Kuruluşudur. Yürüttüğü tüm faaliyetlerde insani bir perspektifle, ayrım gözetmeden, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini gözetir. 

A Leaf Association is a humanitarian Non-Governmental Organization established by a young group to provide access to basic needs for individuals or communities affected by either human made or natural disasters. In all its activities, it observes the principles of impartiality, independence and accountability with a humanitarian perspective, without discrimination.

 

 

Copyright © 2023 Webicro Yazılım