• 0850000000
 • info@aleaf.com

Vizyonumuz & Misyonumuz/Our Vision & Our Mission

Vizyonumuz & Misyonumuz/Our Vision & Our Mission

A Leaf Assocation, başta sığınmacı birey ve gruplar olmak üzere dez avantajlı duruma düşmüş ve sağlık, eğitim ve geçim kaynaklarına erişimi olmayan bireylerin temel hizmetlere erişimini sağlamayı hedeflemektedir. 

A Leaf Association aims to provide access to basic services for individuals and groups, especially asylum seekers, who are disadvantaged and do not have access to health, education and livelihoods.

VİZYONUMUZ

A LEAF ASSOCIATION, başta sığınmacı birey ve gruplar olmak üzere dez avantajlı duruma düşmüş ve sağlık, eğitim ve geçim kaynaklarına erişimi olmayan bireylerin temel hizmetlere erişimini sağlamayı hedeflemektedir. 

OUR VISION

A Leaf Association aims to provide access to basic services for individuals and groups, especially asylum seekers, who are disadvantaged and do not have access to health, education and livelihoods.

MİSYONUMUZ

 • Doğal afteler ya da insan eliyle meydana gelmiş felaketlerden etkilenen en hassas birey ve toplulukların hizmetlere erişimlerini sağlamayı hedefler
 • Yerel ve sığınmacı topluluklar arasındaki sosyal uyumu geliştirmek ve sosyal alanlarda farkındalık çalışmaları yürütür
 • Tespit edilen hassas bireylere yönelik bireysel koruma, psiko-sosyal destek, hukuki danışmanlık, sağlık, eğitim vb. alanlarda destek sağlamayı amaçlar
 • Göç & Sığınmacı alanında faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, BM ajansları ve alanla ilgili araştırma yapan diğer kuruluşlarla ortak alanlarda çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir
 • Kültürlerarası etkileşim ve kapasite güçlendirme amacıyla sosyal projelerle farklı grup ve kültürden insanları bir araya getirmeyi hedefler

OUR MISSION

 • To ensure access to services for the most vulnerable individuals and communities affected by natural or human-made disasters
 • To develop social cohesion between local and refugee communities and to carry out awareness activities in social spaces.
 • To provide support in fields such as Individual Protection, Psycho-social support, Legal consultancy, Health and Education for persons of concern 
 • To carry out studies in common areas with local, national and international NGOs, UN Agencies and relevant public institutions working in the area of Migration & Refugees
 • To bring people from different groups and cultures together through social projects for the purpose of intercultural interaction and capacity building.
Copyright © 2023 Webicro Yazılım